Wallpaper quotes

11 Pins
 5y
Collection by
people are standing in front of a castle
AlasTrips is under construction
❁ριntєrєѕt↠@littlemiddle3❁
winnie the pooh laying down with hearts
ᴘɪɴᴛᴇʀᴇsᴛ ⋆ ᴊᴏᴜɪʀxʙɪᴛᴄʜ
the interior of a car with dashboard lights and steering wheel controls at night, in black and white
Ầy, em không biết nữa thầy ơi. Tội lỗi em chồng chất này, nhưng ngày mai lại phải ngày mới, ngày tốt hơn. Thật xót xa, hi vọng là thứ nối tiếp hi vọng. Em phải trách mình bao nhiêu cho đủ.