lie

164 Pins
 5y
Collection by
an anime character with black hair and green eyes wearing a baseball cap holding a bat
くろの on Twitter
くろの on Twitter: "じろちゃん… "
an anime boy with black hair and piercings on his ears, wearing a black shirt
Danial demon class S ~ ( bad boy )With someone he loves : Possessive - protective - kinda of a yandere
an anime character is reading a book while wearing a black shirt and choker with her hands on her chest
[12 chòm sao] - Khi màn đêm buông xuống - [Fat Lourie] - GTNV:
#wattpad #ngi-si Ngôi làng đó... Ngôi làng có gã thợ săn miệt mài canh gác. Ngôi làng có mụ phù thủy hai mặt ngu ngơ. Ngôi làng có ả nguyệt nữ đam mê dục vọng. Ngôi làng có tên bảo vệ thích làm hiệp sĩ. ... Và ngôi làng đó... Ngôi làng chìm trong sợ hãi, phải đối đầu với ma sói... Vì đã lỡ mắc lỗi với một người khô...
a man holding an umbrella over his head and wearing a jacket with patches on it
Artist : 穂竹 藤丸 (@hotakemaru ) https://twitter.com/hotakemaru - Repost with the source !!!
an anime character with purple hair and piercings on his ears, wearing a black coat
Artist : くろうめ https://twitter.com/kuroume_1024
an anime character with headphones sitting on his knees and looking at the camera while listening to music
IDOLiSH7
an anime character holding up a frame with the image of a skeleton on it's chest
Save = follow #not_save_free #Lam
an anime character with red hair holding a knife
Nguồn : lung tung ' - Ttv ❤!
an anime character with black hair and a white shirt, wearing a black face mask
Log in to Twitter / Twitter