man.

15 Pins
 3y
Collection by
Hay muchos "Si Estuvieras En BTS" de  las chicas, y siento que es nec… #fanfic # Fanfic # amreading # books # wattpad

Man

7 Pins
a man sitting on top of a chair in the middle of the ocean with his eyes closed
애쁠밍 on Twitter
a man standing in the ocean at sunset with his hands out to the water,
Houbao on X
a man standing on top of a grass covered field next to a fire hydrant
Tweet / Twitter
a boy sitting on the ground wearing a white sweatshirt and black pants with a quote above it
Lukacita
a young man with black hair and glasses is looking at the camera while wearing a blue shirt
65 Gambar Kartun Keren, 3D dan Lucu Terbaru
a drawing of a man with black hair and an orange shirt, standing in front of a white wall
Chanyeol SSFW by Sailorsub on FanBook
a woman standing in front of a wall holding a camera and wearing a black hat
Si Estuvieras En BTS
Hay muchos "Si Estuvieras En BTS" de las chicas, y siento que es nec… #fanfic # Fanfic # amreading # books # wattpad
a man sitting on top of a building next to a sky filled with white clouds
Baekhyun City lights
a man standing in front of a tall building
😍😍
a man standing on a balcony with his back to the camera, looking at trees
Chú...làm ba con nha ? ( Bác Chiến) - 3.Nghĩ lại làm gì khi đó đã là quá khứ
Lâu rồi mới viết...thông cảm (◍•ᴗ•◍)❤ Vương Nhất Bác {23t} cậu hiện … #fanfiction Fanfiction #amreading #books #wattpad
a young man standing in front of a wall with ivy growing up it's sides
ceci april 2016
Suho for Ceci
a person holding an umbrella while standing in front of some stairs on a foggy day
Đơn giản chỉ là chờ. - Giới thiệu
#wattpad #vin-tng Chờ đợi một người trong từng ấy vạn người. Mình xem người ta là tất cả nhưng chưa chắc gì họ xem mình là tất cả. Người đến trước có thể sẽ nhường bước cho người đến sau. Bạn có nực cười không khi đó là quy luật của thế giới này! . . "Cho dù họ chẳng một lần quay lại nhìn mình, nhưng... Mình sẽ ch...
a man standing on top of a set of stairs holding a cell phone in his hand
galería. ₊˚♡༉ೃ
fotos de bangtan ¡! icons, fondos y más;; #detodo # De Todo # amreading # books # wattpad